5.04 Unë dua të kthej mallrat/shërbimet dhe të marr rimbursim. Cfarë duhet të bëj?

Ju duhet të kontaktoni tregtarin direkt me një kërkesë për kthimin e parave për mallrat/shërbimet e paguara.

Informacioni i kontaktit të tregtarit mund të gjendet në letrën e konfirmimit të pagesës që keni marrë në emailin tuaj.