5.03 Unë kam dërguar një mesazh SMS, por nuk e kam marrë shërbimin. Cfarë duhet të bëj?

Nëse keni paguar për shërbime me SMS, duhet të kontaktoni administratorin e faqes në internet drejtpërdrejt në lidhje me ofrimin e shërbimit.

Detajet e kontaktit specifikohen zakonisht për klientët në faqen e internetit: numrin e telefonit ose adresën e emailit.