5.02 Unë kam kontaktuar me tregtarin, por nuk kam marrë ndonjë përgjigje. Me kë mund të kontaktoj më tej?

 Ju lutemi plotësoni kërkesën këtu duke siguruar të gjitha informacionet në lidhje me çështjen. Ne do të ndërmjetësojmë midis jush dhe tregtarit për të zgjidhur situatën.