Knowledgebase: 4. Llogaria IBAN
4.04 Përfitimet e përdorimit të llogarive IBAN

Klientët e Paysera mund të përdorin të njëjtin format numri llogarie si në çdo bankë tjetër, dhe kur transferohen paratë, përfituesi mund të shikojë se nga cili person apo kompani specifike i ka përfituar paratë.

Klientët mund të kryejnë dhe të marrin transferta standarde në valutë EUR nga çdo vend anëtar i EEA dhe gjithashtu të kryejnë dhe të marrin transferta të menjëhershme SEPA. Transfertat e menjëhershme (SEPA Instant) kryhen gjithashtu vetëm në vendet e EEA dhe vetëm nëse banka e përfituesit është bashkuar në sistemin SEPA Instant.