Knowledgebase: 4. Llogaria IBAN
4.03 Pse Paysera përdor numrat e llogarisë IBAN?

Paysera LT i përket Zonës së Vetme të Pagesave në Euro - SEPA dhe kryen pagesa të menjëhershme sepse është anëtare e SEPA e Instant. Këto transferta (në monedhën EUR) bëhen duke përdorur numrin e llogarisë të tipit IBAN.

Për të marrë ose bërë transferta në valutë tjetër përveç EUR për/nga vendet jashtë BE, klientët duhet të ndjekin udhëzimet dhe instruksionet e dhëna në sistem.