Knowledgebase: 4. Llogaria IBAN
4.02 Përdorimi i IBAN

Llogaria standarde IBAN përdoret në vendet e SEPA (Zona e Vetme e Pagesave në Euro): në të gjitha vendet e BE edhe në Norvegji, Islandë, Lihtenshtajn, Zvicër, San Marino dhe Monako.

SEPA përfshin 52 vende ku transfertat elektronike në EUR kryhen në përputhje me rregullat uniforme dhe standarde të pagesës.

Të njëjtat forma transfertash zbatohen për Lituaninë, prandaj, transfertat e brendshme dhe ndërkombëtare në vendet e SEPA kryhen përmes llogarisë IBAN duke përdorur urdhërpagesat dhe pasqyrat e llogarisë.