Knowledgebase: 4. Llogaria IBAN
4.01 LLogaria IBAN

IBAN (numri ndërkombëtar i llogarisë bankare) është një numër standard ndërkombëtar llogarie bankare (ISO 13616) i përdorur nga bankat për të kredituar fonde në llogarinë e një përfituesi. Përdoret në të gjithë Bashkimin Europian për të kryer transferta ndërkombëtare dhe vendase të parave. Lexoni më shumë këtu.