3.04 Mundësimi i njoftimeve për rrjedhën e fondeve në llogari

Parametrat > Llogaria e Pagesës > Njoftimet për rrjedhën e fondeve > Krijoni njoftim të ri.

Këtu mund të zgjidhni se si dëshironi të merrni njoftime rreth pagesave hyrëse ose dalëse, transaksioneve të këmbimit valutor ose transfertave të mbrojtura me fjalëkalim. Ju mund të merrni njoftime në 3 mënyra:

  • Email
  • SMS
  • Adresë Interneti (URL)


Ju lutemi vini re se zbatohen tarifa për informacionin që dërgohet me SMS në telefonin tuaj, ose në adresën tuaj të Internetit (URL). Tarifa do të shfaqet në llogarinë tuaj kur të zgjidhni këtë lloj njoftimi.