3.03 Ndryshimi i limiteve të llogarisë

Në rast se dëshironi të ndryshoni limitet e llogarisë, hyni në llogarinë tuaj Paysera, zgjidhni Parametrat > Limitet, Të Drejtat, Lejimet në menunë e majtë dhe, në dritaren e hapur, klikoni  Drejtat dhe limitet e transfertës. Pastaj, në tabelën e limiteve të transfertës, klikoni në Ndryshoni limitet, ndryshoni limitet tuaja dhe ruani ndryshimet. Ju lutemi vini re se limitet e reja hyjnë në fuqi për 12 orë.

Ju kujtojmë se personat privatë, për të përdorur limite të pakufizuara, duhet të ndërmarrin një hap identifikimi plotësues - duke konfirmuar identitetin e tyre duke kryer një video telefonatë. Butoni i regjistrimit për një video telefonatë do të jetë i dukshëm në llogarinë Paysera Parametrat > Limitet, Të Drejtat, Lejimet. Nëse limitet standarde janë të mjaftueshëm për ju, ky veprim nuk është i nevojshëm.

NB. Klientët e biznesit mund të ndryshojnë limitet në llogaritë e biznesit sipas gjykimit të tyre. Identifikimi plotësues (p.sh. duke kryer një video telefonatë me Google Meet) nuk është i nevojshëm.