2.05 Të drejtat për të administruar një llogari: cili është ndryshimi midis Lejime aksesi të tjera dhe të Lejime dhe limite transferte?

Te Parametrat Lejime aksesi të tjera, ju mund të jepni të drejta për një person jo vetëm për të kryer veprime të caktuara në llogari, por edhe për të administruar projekte.

Te Parametrat Të drejta dhe limite transferte, ju mund t'i jepni një personi të drejtat për të parë një llogari, për të krijuar transferta dhe për t'i nënshkruar ato, si dhe për të vendosur kufij monetarë për këto transferta.