2.03 Hapja e një llogarie tjetër biznesi

Një kompani mund të ketë disa llogari në profilin e saj.

Nëse dëshironi të hapni një llogari tjetër për kompaninë tuaj, ju lutemi kontaktoni me email Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit.

Ju mund ta bëni këtu.