2.02 Unë kryej veprimtari personale me çertifikatë biznesi. Kam nevojë për një llogari biznesi.

Nëse kryeni një aktivitet individual me çertifikatë biznesi, mund të mblidhni pagesa në llogarinë tuaj personale.

Nëse dëshironi që fondet e aktivitetit të mblidhen në një llogari të veçantë, mund të hapni një llogari tjetër. Informacionin për këtë veprim e gjeni të disponueshëm këtu.