2.01 Hapja e Llogarisë së Biznesit (Korporatës)

Për të hapur një llogari biznesi (korporate), para së gjithash, duhet të hapni një llogari personale në Paysera si drejtor i kompanisë dhe të kryeni veprimet e kërkuara për identifikim. Udhëzimet për të kryer identifikimin i gjeni këtu.

Si të hapni një llogari biznesi (korporate)?

1. Hyni në llogarinë tuaj personale, klikoni në emrin tuaj dhe ID të përdoruesit dhe në menunë më poshtë, klikoni në "Hapni një llogari biznesi".

2. Zgjidhni vendin e regjistrimit të kompanisë, vendosni kodin e kompanisë dhe klikoni në "Kontrolloni". Një llogari do të hapet për kompaninë tuaj.

Nëse vendi i regjistrimit të kompanisë nuk është midis opsioneve, zgjidhni "Vend tjetër" dhe dorëzoni dokumentet e kërkuara. Dokumentet do të kontrollohen dhe llogaria për kompaninë do të hapet në 1–3 ditë pune.

Më pas, sa herë që hyni në llogarinë tuaj, do të keni mundësi të klikoni në emrin tuaj dhe ID të përdoruesit në anën e sipërme të djathtë dhe të zgjidhni llogarinë që dëshironi të menaxhoni - atë të kompanisë ose tuajën.

Ne rekomandojmë që menjëherë të plotësoni pyetësorin Njihni Klientin Tuaj (KYC) në mënyrë që të mund të kryeni transferta në llogarinë tuaj. Në anën e majtë, zgjidhni Parametrat > Parametrat e profilit > Pyetësori KYC dhe plotësoni fushat e kërkuara.

 

Nëse nuk jeni drejtor ose person i autorizuar, duhet së pari të hapni një llogari personale, të kryeni identifikimin dhe të siguroni një prokurë të miratuar nga një noter ose të nënshkruar me një nënshkrim elektronik të kualifikuar të drejtorit, dhe ne do të hapim një llogari biznesi (korporate).

Si të paraqisni dokumentet?

1. Hyni në llogarinë tuaj personale. Në anën e majtë, zgjidhni Parametrat > Parametrat e profilit > Dokumentet e korporatës/aktivitetit > Ndryshoni.

2. Specifikoni titullin e dokumentit si "Prokurë/letër për ndryshimin e kufijve", ngarkoni dokumentin dhe klikoni në "Dorëzo".

3. Nëse keni më shumë se një dokument, kryeni të njëjtin veprim edhe një herë duke specifikuar emrin e dokumentit si "Tjetër".

 

 Gjithashtu kemi përgatitur një video në lidhje me këtë proçes: