Knowledgebase: 1. Hapja e Llogarisë
1.06 Llogaria IBAN

Të gjithë klientët e identifikuar të Paysera përfitojnë një llogari IBAN. Numrin e llogarisë IBAN e gjeni në llogarinë tuaj Paysera duke zgjedhur Llogaritë dhe Kartat > Përmbajtja e Llogarisë në menunë e majtë.

Llogaria IBAN përdoret për të pranuar ose dërguar:

transferta standarde SEPA në EUR nga / në vendet e EEA;
transferta të menjëhershme (SEPA Instant);
transferta ndërkombëtare në EUR përmes pjesëmarrësve të Target2;
transferta midis përdoruesve të Paysera.
Më shumë informacion mbi transfertat janë në dispozicion këtu.