Knowledgebase: 1. Hapja e Llogarisë
1.02 Tarifat e llogarisë

Hapja e një llogarie Paysera është pa pagesë për klientët privatë. Nuk ka asnjë tarifë shërbimi për përdorimin e një llogarie.

Shënim: Nëse klienti nuk hyn në llogarinë e tij, ose nuk kryen ndonjë transaksion pagesash për një periudhë 2 vjeçare, një tarifë mujore ngarkohet për administrimin e llogarisë (ve).

Hapja dhe administrimi i llogarisë për klientët e biznesit, të regjistruar në vendet e SEPA, është pa pagesë. Klientët e biznesit të regjistruar në vendet jo-SEPA mund të tarifohen për hapjen e llogarisë ose tarifat e administrimit të llogarisë. Informacioni i hollësishëm në lidhje me tarifat e aplikuara jepet këtu.

Shënim: Nëse klienti i biznesit nuk hyn në llogarinë e tij, ose nuk kryen ndonjë transaksion pagesash për një periudhë 2 vjeçare, një tarifë mujore ngarkohet për administrimin e llogarisë.