Dažniausiai užduodami klausimai: 7. Pervedimai ir mokėjimai
7.07. Sąskaitos išrašai

Pasirinkite SĄSKAITŲ > Išrašas ir nustatykite periodą, kuriam norite suformuoti išrašą. Jį galite išsaugoti arba atsispausdinti.