Dažniausiai užduodami klausimai: 20. Kaupiamoji sąskaita
20.04. Kokie yra galimi steigimo dokumentai?

  Galimi steigimo dokumentai:

  • steigimo aktas, kai steigėjas yra vienas;
  • steigimo sutartis, kai steigėjų yra daugiau nei vienas;
  • įgaliojimas. Jei dėl sąskaitos atidarymo kreipiasi ne pats steigėjas, o jo atstovas, arba steigimo akte/sutartyje nėra paminėta, kas yra steigėjas.  Tokiu atveju įgaliojimas turi būti pasirašytas e. parašu.
  • įstatai. Šiame dokumente numatomi įmonės veiklos tikslai, įstatinis kapitalas, akcijų skaičius ir suteikiamos teisės, valdymo organai ir pan.
  • steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas, kur tvirtinami valdymo nariai (valdyba ar vadovas) bei tvirtinami įstatai. Protokolo sudaryti nebūtina tais atvejais, kai įmonės valdymo organų nariai yra nurodyti steigimo sutartyje (ar steigimo akte).
  • Registrų įstaigos išrašas (toks dokumentas pateikiamas Švedijos steigiamų įmonių atidarymui).