Dažniausiai užduodami klausimai: 20. Sąlyginio deponavimo (Escrow) sąskaita
20.04. Kaip veikia sąlyginio deponavimo sąskaitos paslauga?

1. Pirkėjas (mokėtojas), pardavėjas ir tarpininkas (sąlyginio deponavimo paslaugos teikėjas Paysera) pasirašo trišalę sutartį. Sutartyje individualiai turi būti aptarta:

  • terminas, per kurį pirkėjas (mokėtojas) turi pervesti lėšas į sąlyginio deponavimo sąskaitą, o pardavėjas – perduoti turtą;
  • kitos sąlygos, pagal kurias lėšos išmokamos pardavėjui arba grąžinamos pirkėjui.

2. Pirkėjas lėšas perveda į Paysera sąlyginio deponavimo sąskaitą. Mokestis už paslaugą mokamas taip:

  • jei paslaugos mokestį pagal sutartį moka pirkėjas: jis perveda turto kainą (sąlyginio deponavimo sumą) ir mokesčio sumą į deponavimo sąskaitą;
  • jei paslaugos mokestį pagal sutartį moka pardavėjas: pirkėjas perveda tik sutartyje nurodytą turto kainą, Paysera iš šios sumos išskaičiuoja paslaugos mokesčio sumą. Jei sandoris neįvyksta dėl pardavėjo kaltės, visos lėšos pirkėjui yra grąžinamos, o pardavėjas yra įpareigotas apmokėti paslaugos mokestį atskiru mokėjimu, kurį pardavėjas privalo atlikti per 5 dienas nuo mokėjimo grąžinimo pirkėjui. Už kiekvieną pavėluotą apmokėti dieną skaičiuojami 0,05% delspinigiai;
  • jei paslaugos mokestį pagal sutartį moka abu – ir pirkėjas, ir pardavėjas: pirkėjas perveda sutartyje nurodytą turto kainą ir savo mokesčio dalį už paslaugą, o Paysera iš šios sumos išskaičiuoja paslaugos mokesčio sumą, kurią turi sumokėti pardavėjas.

3. Visos paslaugos teikimo metu, Paysera sąlyginio deponavimo sąskaita yra matoma sutarties šalims.

4. Pardavėjas perduoda turtą pirkėjui (trečiajai šaliai – tarpininkui, kurjeriui, atstovui, jei taip sutarta Sutartyje) ir pateikia tai įrodančius dokumentus, pavyzdžiui - siuntos numerį.

5. Paysera patikrina pateiktus dokumentus, procesus ir elektroniniu laišku išsiunčia patvirtinimą šalims.

6. Pirkėjas elektroniniu laišku patvirtina, kad gavo ir priima perduotą turtą bei neturi pretenzijų. (Svarbu: pretenzijos, kilusios jau po turto perdavimo momento yra pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio nagrinėjimo objektas ir Paysera tokių pretenzijų nagrinėjime nedalyvauja).

7. Paysera elektroniniu paštu praneša pardavėjui apie pirkėjo patvirtinimą, išsiunčia pirkėjo patvirtinimą pardavėjui.

8. Paysera perveda lėšas pardavėjui arba grąžina lėšas pirkėjui sutartyje nustatytais atvejais.

9. Uždaroma sąlyginio deponavimo sąskaita.