Dažniausiai užduodami klausimai: 10. Paysera Tickets bilietų platinimo sistema
10.19 Renginio vietų planavimo įrankis

Norėdami renginiui sukurti sodinimo planą, prisijunkite prie Paysera Tickets renginių valdymo savitarnos, pasirinkite renginį, kuriam reikalingas sodinimo planas. Renginio kūrimo ir redagavimo lange matysite skiltį "Vietų pasirinkimas".

Kurdami planą galite naudoti salės išplanavimo paveikslėlį arba tęsti be jo. Jeigu pasirinkote kurti salę pagal paveikslėlį, jį įkėlus, po juo esančiais valdikliais, galite nustatyti tarpus tarp eilių ir kėdžių, priartinti arba nutolinti patį paveikslėlį.

Pagrindiniai vietų planavimo įrankio lango elementai:

1. Įrankių juosta, ją sudaro šie įrankiai:
Sėdimų vietų braižymo;
Pažymėjimo/pasirinkimo;
Stalo braižymo - apvalus ir stačiakampis stalai;
Figūrų braižymo;
Stovimo sektoriaus braižymo;
Nustatymai.

2. Elementų navigacijos juosta:

Navigacijos juosta atsiranda kai su pažymėjimo įrankiu naviguojama tarp skirtingų lygių elementų, pavyzdžiui, dvigubu pelės paspaudimu patenkama į sektoriu, paspaudus ant vienos sektoriaus eilės, patenkama į jos vidų. Navigacijos juostoje atvaizduojamos nuorodos į aukštesnio lygio elementą. Paspaudus vieną iš nuorodų, pažymimas pasirinkto lygio elementas.

3. Objektų valdymo juosta:

Pasirinkus objektą, dešinėje lango pusėje atsidaro to objekto valdymo juosta, kurioje yra to objekto valdymo įrankiai. Paspaudus tuščioje lango vietoje (ne ant objekto), juosta užsidaro.

4. Pagalbos juosta:

Pagalbos juostoje rodomi salės ir objektų valdymo patarimai – kaip valdyti objektus naudojant klaviatūrą, salės priartinimo/nutolinimo slankiklis. 

 

Sėdimo sektoriaus braižymo įrankis

Įrankių juostoje pasirinkę vietų piešimo įrankį, ekrane pelės pagalba brėžkite norimo dydžio sektorių. Jo vidus iš karto bus užpildytas vietomis. Brėždami sektorių, kontūro viršuje matysite eilių ir vietų skaičiaus eilėje santykį. Atleidus pelės mygtuką, nupieštas sektorius lieka pažymėtas žymėjimo įrankiu. Pažymėti sektorių galima ir vienu pelės paspaudimu įrankių juostoje pasirinkus žymėjimo įrankį. 

Pažymėjus sektorių, galima atlikti šias transformacijas:

 • perkelti sektorių – prispaudus laikyti keturių krypčių rodyklę ir judinti sektorių norima kryptimi;
 • didinti arba mažinti sektorių – tempti vieną iš sektoriaus kraštinių ir taip pridėti arba nuimti eiles ir/arba stulpelius;
 • pasukti sektorių – pele prispausti pasukimo rodyklę ir tempti sektorių norimo pasukimo kampo kryptimi.

Sėdimo sektoriaus valdymas

Pažymėjus sektorių, dešinėje atsidaro sektoriaus valdymo juosta.  Joje galite:

 • keisti sektoriaus pavadinimą,
 • padaryti pirkėjams neprieinamas visas sektoriaus vietas;
 • nustatyti sektoriaus vietų matomumą pagal bilieto tipą, skirtą kasininkui;
 • ištrinti sektorių.

Bilietų priskyrimo skiltyje galite atlikti šiuos veiksmus:

 • priskirti  bilieto tipą sektoriui;
 • sukurti naują bilieto tipą ir priskirti jį sektoriui;
 • ištrinti bilieto tipą.

Vietų/kėdžių skiltyje galite atlikti šiuos veiksmus:

 • pridėti kėdžių kiekvienoje eilėje (jos pridedamos iš kairės į dešinę);
 • pridėti papildomą eilę (papildoma eilė pridedama į sektoriaus apačią).

Manipuliacijos įrankių skiltyje galima atlikti šiuos veiksmus:

 • pasukti sektorių;
 • išlenkti sektorių;
 • reguliuoti horizontalius tarpus tarp sektoriaus kėdžių;
 • reguliuoti vertikalius tarpus tarp sektoriaus eilių.

Eilės ženklinimo skiltyje galite atlikti šiuos veiksmus:

 • nustatyti eilių žymėjimo seką;
 • suteikti eilių žymėjimui prefiksą;
 • nustatyti prasideda ar baigiasi numeracija bei nurodyti reikšmę, nuo kurios pradedama seka*;
  *jei pasirenkate eilių numeraciją raidėmis arba romėniškais skaitmenimis, laukelyje, žyminčiame, nuo kurio simbolio pradėti eilės numeraciją, įrašykite to simbolio, nuo kurio norite pradėti numeraciją, eilės skaičių. Pavyzdžiui, jei norite pradėti eilės numeraciją nuo E (E, F, G ir t.t.) pradžios laukelyje įrašykite skaičių 5, kadangi E raidė yra penkta abecėlės raidė; 
 • nustatyti eilių numeracijos kryptį;
 • nustatyti numeracijos poziciją: iš kairės, iš dešinės arba iš abiejų sektoriaus pusių.

Vietų ženklinimo  skiltyje galite atlikti šiuos veiksmus:

 • nustatyti eilių žymėjimo seką;
 • suteikti vietų žymėjimui prefiksą;
 • nustatyti prasideda ar baigiasi numeracija bei nurodyti reikšmę, nuo kurios pradedama seka;
 • nustatyti vietų numeracijos kryptį.

Sektoriaus ženklinimo skiltyje gali atlikti šiuos veiksmus:

 • keisti pavadinimo poziciją X (horizontalioje) ašyje;
 • keisti pavadinimo poziciją Y (vertikalioje) ašyje;
 • nustatyti tai matomas ar nematomas pavadinimas;
 • keisti pavadinimo šrifto dydį.

Navigacija tarp sėdimo sektoriaus elementų

Pasirinkus norimą sektorių su žymėjimo įrankiu, dvigubu pelės paspaudimu, patenkama į sektoriaus vidų, kur galime manipuliuoti konkrečiomis eilėmis. Tai galima padaryti vienu pelės paspaudimu pasirenkant konkrečią eilę. Pažymėtai sektoriaus eilei galima priskirti kitą bilieto tipą, nei visam sektoriui.

Manipuliacijos įrankių pagalba, eilę sektoriuje galima:

 • pasukti;
 • išlenkti;
 • padidinti tarpus tarp eilės kėdžių;
 • padidinti arba sumažinti kėdžių skaičių eilėje.

Pasirinkto sektoriaus eilės  Eilės žymėjimo  ir Vietų žymėjimo valdymas yra analogiškas viso sektoriaus valdymui. Tai reiškia, kad pasirinkta eilė gali turėti kitokią eilės numeraciją bei pradžią, taip pat ir skirtingą eilės vietų numeraciją, nei visas sektorius, kuriam priklauso eilė.

Dvigubu pelės paspaudimu ant norimos eilės, patenkama į tos eilės vidų. Čia galima manipuliuoti konkrečiomis vietomis – norimą vietą pažymėkite vienu pelės paspaudimu. Norint pasirinkti daugiau nei vieną kėdę, laikykite Ctrl klavišą ir vienu pelės paspaudimu pažymėkite norimas kėdes.
Kėdei galima priskirti atskirą bilieto tipą, nei yra priskirtas eilei ar visam sektoriui. Manipuliacijos įrakių skiltyje kėdę eilėje galima tik pasukti.
Vietų žymėjimo skiltyje galima nustatyti atskirą kėdės numeraciją bei žymėjimą.

Dabartinį gylį salės atžvilgiu nurodo navigacijos elementų nuorodų eilutė lango viršuje. Paspaudus ant vienos iš nuorodų, patenkama į to objekto vidų.

Staliukų braižymo įrankis

Norėdami nubraižyti staliuką, pasirinkite jo tipą – tai bus stačiakampis ar apvalus stalas. 

Standartinis apvalus stalas atvaizduojamas su 6 kėdėmis. Pasirinkus ir nubrėžus stalą, dešinėje lango pusėje atsidaro stalo valdymo juosta. Joje, kaip ir brėžiant paprastą sektorių, galima keisti stalo pavadinimą, padaryti pirkėjams nepasiekiamas stalo kėdes, nustatyti stalo vietų matomumą pagal bilieto tipą, ištrinti stalą.

Bilietų priskyrimo skiltyje galite atlikti šiuos veiksmus:

 • priskirti  bilieto tipą stalui ar pasirinktai kėdei;
 • sukurti naują bilieto tipą ir priskirti jį stalui ar stalo kėdei;
 • ištrinti bilieto tipą.

Vietų/kėdžių skiltyje galima atlikti šiuos veiksmus:

 • didinti arba mažinti vietų prie stalo skaičių;
 • reguliuoti tuščios vietos aplink stalą plotą.

Manipuliacijos įrankių skiltyje galimi šie veiksmai:

 • stalo pasukimas;
 • tarpų tarp kėdžių valdymas;
 • stalo dydžio valdymas;
 • automatinio keitimo pasirinkimas – keičiant stalo dydį manipuliacijos įrankių pagalba arba naudojant transformacijos įrankį, priklausomai nuo stalo dydžio, automatiškai pridedamos arba pašalinamos kėdės.

Vietų žymėjimo  skiltyje galimi tie patys veiksmai, kaip ir įprastame sektoriuje. Stalo pavadinimo skiltyje galite keisti pavadinimo poziciją taip pat kaip ir sėdimame sektoriuje.

Standartinis stačiakampis stalas taip pat atvaizduojamas su šešiomis kėdėmis. Stačiakampio stalo valdymas nuo apvalaus skiriasi kėdžių pozicionavimas skirtingose stalo kraštinėse bei galimybe pasukti stalą.

Formų piešimo įrankis

Pasirinkus figūrų braižymo įrankį, galima nubrėžti norimo dydžio stačiakampį. Figūros valdymo juostoje esančiais įrankiais galima suteikti stačiakampiui norimą pavadinimą bei pasirinkti jo tipą, taip pat valdyti figūros pavadinimo poziciją. 

Stovimo sektoriaus braižymo įrankis

Pasirinkus stovimo sektoriaus braižymo įrankį, plane brėžkite norimo dydžio stačiakampį, žymintį stovimo sektoriaus erdvę.  Sektoriaus valdymo juostoje galima suteikti sektoriui pavadinimą, padaryti jį nepasiekiamą pirkėjams, nustatyti sektoriaus matomumą pagal bilieto tipą bei ištrinti sektorių. 

Bilietų priskyrimo skiltyje galima atlikti šiuos veiksmus:

 • priskirti  bilieto tipą sektoriui (stovimas sektorius gali turėti tik vieną bilieto tipą);
 • sukurti naują bilieto tipą ir priskirti jį sektoriui;
 • ištrinti bilieto tipą.

Manipuliacijos įrankių skiltyje galima sektorių pasukti bei nustatyti stovimo sektoriaus vietų skaičių. Pavadinimo skiltyje galima keisti sektoriaus pavadinimo poziciją bei šrifto dydį.

Nustatymų įrankis

Pasirinkus nustatymų įrankį, valdymo juostoje galima suteikti salei pavadinimą bei ištrinti salę.
Galimybė sukurti, bet pirkėjams nerodyti sodinimo plano pirkimo procese. 

Tinklelio valdymo skiltyje galite:

 • pasirinkti ar pritraukti prie tinklelio judinamus objektus;
 • rodyti ar nerodyti orientacinį tinklelį bei pasirinkti jo dydį.

Orientacinio paveikslėlio valdymo skiltyje galite:

 • įkelti paveikslėlį, jei jis neįkeltas;
 • pasirinkti, rodyti ar ne jau įkeltą paveikslėlį;
 • nustatyti paveikslėlio dydį, jį priartinant arba nutolinant;
 • nustatyti paveikslėlio poziciją ekrane;
 • ištrinti paveikslėlį;
 • redaguoti tarpus tarp vietų bei eilių pagal įkeltą paveikslėlį.

Renginio su vietų pasirinkimu valdymas

Renginio su vietų pasirinkimu negalima išsaugoti, jei nors vienas sektorius neturi priskirto bilieto tipo.

Tie bilietų tipai, kurie bus sukurti vietų braižymo plane, bus atvaizduojami ir bilietų kūrimo lange, tad grįžti atgal ir kurti naujų bilietų tipų nereikia.

Bilieto tipo kiekis tiesiogiai priklauso nuo to, kiek yra vietų šiam bilieto tipui priskirtame sektoriuje/sektoriuose. Pavyzdžiui, priskyrus bilieto tipą sektoriui su n vietų, bilietų kūrimo lange negalima pakeisti to bilieto kiekio. 

Renginyje su vietų pasirinkimu esantys bilietų tipai, nepriskirti jokiam sektoriui, pirkėjui nebus matomi. Pavyzdžiui, norint sugeneruoti kvietimus, reikia sukurti sektorių ar jau egzistuojančiame sektoriuje atitinkamai pažymėti eiles ar vietas, kurios būtų pasiekiamas tik kasininkui. Tokiu būdu, pirkėjai šių bilietų negalės įsigyti ir net nematys tokių sektorių/vietų , o renginio administratorius galės sugeneruoti kvietimą su sėdėjimo vietų nuorodomis.